Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Pozarządowe Centrum Dobrej Legislacji”

Ogromnie miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „Pozarządowe Centrum Dobrej Legislacji” nr POWR.02.16.00-00-0132/21, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny i/ lub mailowy.