Projekty


DLA KOGO?
Wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją organizację pozarządową, mieć stabilne finansowanie i nie martwić się brakiem pieniędzy na działania, które pomagają innym i zmieniają świat.

Oferujemy BEZPŁATNE warsztaty z fundraisingu projektowego i pozaprojektowego które, oprócz ogromnej dawki  wiedzy, dają praktyczną możliwość jej weryfikacji. Stworzymy plan działań fundraisingowych dla Twojej organizacji na okres 12 miesięcy oraz wesprzemy Cię w realizacji własnej kampanii fundraisingowej, z której wszystkie pozyskane środki  wpłyną bezpośrednio  na konto Twojej  organizacji.

Trzeci Sektor w Polsce i na świecie cierpi na brak wykwalifikowanych fundraiserów, przez co są oni bardzo poszukiwani. Uczestnicy Szkoły uzyskają kompetencje do samodzielnej pracy na stanowisku fundraisera w instytucji społecznej lub organizacji non-profit.

Pracujesz lub działasz jako wolontariusz w organizacji pozarządowej na terenie województwa lubelskiego? Zgłoś się do Szkoły Fundraisingu!

Aby zostać Uczestnikiem należy spełnić następujące kryteria formalne:
a) być pracownikiem, członkiem, członkiem zarządu lub wolontariuszem organizacji pozarządowej z terenu województwa lubelskiego,
b) zamieszkiwać na terenie województwa lubelskiego,
c) posiadać motywację do pracy w zawodzie fundraisera,
d) złożyć dokumenty rekrutacyjne (Załączniki 1-3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

Rekrutacja do Szkoły Fundraisingu trwa do 30 września 2019 r.

Dokładnych informacji nt. projektu udzielają Realizatorzy:
Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Borsuk
tel.: 666668042
e-mail: fundacjaspolecznik@gmail.com

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 ( https://www.niw.gov.pl/)


DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: