Nasze cele i działania

Przedmiotem działalności Fundacji Społecznik jest wspieranie osób wykluczonych społecznie i profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim (§ 6 pkt. 12, 1 i 3 Statutu).

Odbiorcami naszych działań osoby wykluczone/ zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym m.in. osoby w kryzysie bezdomności, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie) oraz przedsiębiorstwa społeczne, cis, kis, spółki non-profit i organizacje pozarządowe.

Fundacja skupia specjalistów w obszarze zarządzania projektami społecznymi (o budżetach na łączną kwotę ok. 30 mln zł.) oraz w obszarze pozyskiwania funduszy publicznych na rzecz owes, ngo i biznesu (pozyskanych ponad 45 mln zł.) i oceny projektów społecznych (PROO 1a, PO PC, ASPE) / biznesplanów na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych.